Zaznacz stronę

Półkule mózgowe rozdzielone są szczeliną podłużna mózgu, co po łacinie brzmi bardzo dźwięcznie – fissura longitudinalis cerebi. W tym miejscu głowy chyba przechadzają się pomysły. Jest to oczywista bzdura, ale tak sobie literacko je umieszczam. Dlaczego?
Wydaje mi się, że zbyt mało w twórczości korzystam ze znajomości biologii w ogóle, a szczególnie zapomniałem o anatomii. Muszę zmienić podejście do sprawy, bo marnuję wiele szerokich tematów. Nie mogę tkwić jedynie w szczelinie wąskich pojęć.