Zaznacz stronę

Jesteś wierny ideałom,
Chociaż rozgarnięty mało.
Właśnie przez te ideały
Jest dla Polski kłopot cały.

Piszę tekst o ważnej osobie, bardzo ważnej nawet. Rymy nieco częstochowskie, ale są adekwatne do jego medalika.