Zaznacz stronę

Znalazłem materiały dotyczące objawień w Kaletach. Nie opętało mnie, nie chcę pisać o dziwnych zdarzeniach w powiecie.
Chcieć to nie znaczy, ze nic nie mam zamiaru zrobić. Winne (raczej nie powinienem mówić o winie, ale o skrupułach) są trudności obiektywne. To znaczy, że jako świadomy nieświadomości (nie mojej, lecz pewnych układów społecznych), mogę położyć się do łóżka. Jeszcze mnie tak nie opętało, żeby wystawiać się na żer.