Zaznacz stronę

Męczennicy

Chrztem krwi przyjęci do Kościoła,
Nie znając śmierci swojej przyczyn,
Mogą o litość Boga wołać –
Cywilizacji męczennicy…

Łgarstwa grubymi nićmi szyte
Ustami dumnych polityków.
Kto ich obroni przed niebytem –
Cywilizacji męczenników?

Można im robić łaźnie krwawe,
Żaden nie płacze, nie zakrzyczy…
Bronić się nie potrafią nawet –
Cywilizacji męczennicy…

Kto ich pokocha, ukołysze?
Wycięci niczym kosą żyto…
Podać im rękę czas już przyszedł –
Cywilizacji męczennikom…