Zaznacz stronę

Człowiek jest istotą nieomylną – to stwierdzenie jest dowodem na kompletną omylność człowieka.