Zaznacz stronę

I nie tylko na dziś:
Z praktycznego zastosowania przykazań miłości można wysnuć taki wniosek, żeby wierzyć bezgranicznie w Boga i mieć granice wierząc człowiekowi.