Zaznacz stronę

Płyta skończona, ale hokejowych piosenek jest więcej, jest tekstów więcej znaczy się. Oto jeden z tych, które z przyczyn różnych nie będą na krązku.

Ławka kar

Ławka kar… Zawiniłeś ponoć? Czyżby?
Ławka kar… Kij sam jakoś wlazł mu w łyżwy!
Ławka kar… Nic strasznego nie zrobiłeś,
Ławka kar… Przecież twój przeciwnik żyje!

Ławka kar… Jak się tutaj trudno siedzi,
Ławka kar… Tu się nie gra, grę się śledzi.
Ławka kar… Ci sędziwie są okrutni,
Ławka kar… Robią problem z byle kłótni!

Ławka kar… Wszystkie te minuty karne,
Ławka kar… Są wprost niehumanitarne.
Ławka kar… Ty byś tego zrobić nie mógł,
Ławka kar… Grać nakazać w osłabieniu.

Ławka kar… Słabszym należy pomagać.
Ławka kar… Od was fair play się wymaga.
Ławka kar… Jak fair play grać można w ławce,
Ławka kar… Będąc na sędziego łasce?