Zaznacz stronę

Kto w czasach obecnych zna znaczenie tego terminu? A tak w ogóle, kto jeszcze pisze listy, prowadzi korespondencję w tradycyjny, a raczej dawny sposób.
Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną swą formą dalekie są od przyjętej niegdyś, ludzi bardziej interesuje sens treści, niż sztuka literackiego przekazu.
O esemesach nie wspomnę nawet, bo stanowią nowomowę informacyjną, która nigdy chyba sztuką się nie stanie. Dawniejsze listy sławnych ludzi były nawet wydawane w formie książkowej. Nie wyobrażam sobie książki z esemesami, jakie wysyłają do siebie ludzie nawet nietuzinkowi.
Porządnie napisany list można teraz otrzymać z banku lub z różnych urzędów, a w tym przypadku rzadziej. I dobrze, bo z niektórych instytucji wolę nie dostawać korespondencji, choćby była najbardziej grzeczna.