Zaznacz stronę

Jeśli podniesiesz z ziemi kamień,
Będzie to moje martwe serce,
Ojczyzno, takie serce daję,
Bo nie stać mnie dziś na nic więcej…

Nastrój adekwatny do europejskiej aury politycznej.