Zaznacz stronę

Odwiedzając cmentarze, snując rozważania na temat bytu i przemijania, stwierdzam to, co być może powiedziałem już kilka razy. Nie cieszę się, że mogę odwiedzać groby zmarłych, ale cieszę się, że jeszcze mnie nikt w tych dniach nie musi odwiedzać.