Zaznacz stronę

Nie!

Czas już nadszedł NIE ogłosić
Tym, co sieją śmierci ziarno,
Zanim Ziemię krew nie zrosi,
Nie zamieni bytu w marność.

Trudno w tych realiach szlochać
I własnego kochać kata.
Jeśli kat nas zacznie kochać,
Zniknie nienawiści szatan.

Trzeba nie być cichym świadkiem
Dokonania krwawych życzeń!
Nie uciekać w kąt ukradkiem,
Mieć odwagę NIE wykrzyczeć!

Ile Słońc się musi skrwawić,
Ile wschodów już nie zbudzić?
Bóg nam Ziemi nie naprawi,
Czeka na działanie ludzi!