Zaznacz stronę

Buntownicy

Przygotowani do śmierci,
A życiem rozgoryczeni
Będą na krzesłach się wiercić
Chcąc porywczością świat zmienić.

Dzisiaj skończyłem dwa teksty. Nie wypowiadam się na temat ich wartości, bo napisałem je z powodów treningowych. Literat musi pisać, a nie skamleć na brak natchnienia.