Zaznacz stronę

Ja jestem stąd, jak daty krwią pisane
Jak gniewu błysk w krzywdzie zapamiętanej,
Ciało mam stąd i stąd jest twarda dusza
Ja jestem stąd i proszę mnie nie ruszać!

Prawie skończyłem, została mi tylko ostatnia zwrotka do wyszlifowania.