Zaznacz stronę

„… Asymptota krzywej to prosta, do której coraz bardziej zbliża się dana krzywa, gdy się wzdłuż niej przemieszczamy. W dostatecznie odległych punktach krzywa prawie pokrywa się ze swoją asymptotą…”

Zamiast się wysilać, wkleiłem cytat z Wikipedii. Krzywa funkcji zbliża się do asymptoty, ale nigdy jej nie przekroczy, nie przetnie. Dzisiaj postanowiłem, że zbiór moich opowiadań będzie mieć tytuł „Asymptota”