Zaznacz stronę

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz – to znana formułka z dzisiejszej liturgii. Dzisiaj Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Ja sobie pozwoliłem na sparafrazowanie tekstu i w jednym z songów oratorium „Wziemięwzięci” napisałem tak:

Nie chce Skarbnik nikomu żywota ukrócić,
Lecz gdy sypnie w oczy, tym z klepsydry miałem,
Ksiądz nad grobem pocieszy zgromadzenie całe,
Powie: z węgla powstałeś, w węgiel się obrócisz.