Zaznacz stronę

Wieczorna próba przed koncertem „Wziemięwziętych” to niby formalność, ale okazało się, że jeszcze kilka detali aranżacyjnych i znowu całość nabiera innych walorów. Prócz tego oratorium napisałem jeszcze „Żywioły” i z niego pochodzi song

Pieśń Lirnika

Jestem stary lirnik – bajarz
Przebywałem w różnych krajach
Dzieje świata są mi znane
I legendy, i Testament
Stary, Nowy wam przyswajam

Dziwów się z mej pieśni dowiedz.
Tam gdzie wzgórze jest Bożkowiec
Przed wiekami bardzo wielu
Czczony był ognisty Perun
W gaju, w szumiącej dąbrowie

Dla pokoleń Śląska przyszłych
Szedł apostoł w stronę Wisły
Z Księstwa Wielkomorawskiego
Od Cyryla, Metodego.
Niósł ze sobą dar dla wszystkich.

Z woli księcia Świętopełka
Skrzydła moc mu dała wielka
Od samego Stwórcy Boga,
O zbawieniu uczył pogan
Prawdę mówił, nic nie zełgał

Co silniejszym będzie bogiem
Czy trawiący wszystko ogień?
Czy w chrzcie woda, która czyści
Ludzkie serca z nienawiści,
Dla bliźniego stale wrogie.

Przegrał Perun z Bożym Słowem
I lud przyjął prawdy nowe
Bożek diabłu ogień sprzedał
I stąd przyszła cała bieda,
Która spadła wam na głowę

Co się działo, wszystkim znane
Niejedno życie złamane
Tu w Czechowicach – Dziedzicach
Ogień się bólem przesyca
Ja nutą też płaczę. Amen.