Z tamtego roku

Pole

Jaki mędrzec to odgadnie,
Ile pytań jeszcze padnie
Na polach walki pokoleń?

Wódz niejeden w pełni glorii
Zamiast wsławić się w historii,
Wyprowadzi naród w pole.

Co wyrośnie nam z młodzieży,
Gdy się z wrogiem będzie mierzyć,
Zboże albo kwiaty krwiste?

Kto krew sieje ten śmierć zbiera,
Wiatr go będzie poniewierał,
Ranny wiatr płaczący dżdżyście.

Więcej

Myśl na dzisiaj

Nic zawsze pozostanie niczym, a nikt chociażby był kimś, także nikim będzie.

Więcej

Chwila oderwania się

Dzień bez wchodzenia na strony poświęcone pisaniu tekstów. Muszę na chwilę oderwać się od tematów, bo robię się banalny i powierzchowny.
Dobrze mi to zrobi, ale jeszcze więcej pozytywnego odbije się na sznurkowych sprawach. Poważnie ruszyłem z szopkami. Muszę zrobić kilka nowych na wystawę.

Więcej

Taka sobie staroć z 2011 roku

Strach i wróble

Na samym środku szczerego pola
Stał strach na jednej spróchniałej nodze.
Pewnie by ruszyć stamtąd się wolał,
A czuł się wielkim przestrzeni wodzem…

Miał w sobie ptasiej myśli naturę,
Gdyż w miejscu serca pod łachmanami,
Mieszkały w gnieździe wróbelki, które
Wylatywały w pole czasami.

Kukłę nabitą na pal męczeński
Dożywotniego samotnie trwania,
Uratowały ptaki od klęski –
Mógł dzięki wróblom wiatry doganiać.

I dobrze trwała symbioza słodka,
Choć miał je straszyć, schronienie dawał,
Wróble mu wszechświat znosiły w dziobkach,
On się na nodze swej nie załamał.

Więcej

Trochę wszystkiego

Jeśli zrobi się trochę wszystkiego, to konkluzja rodzi się taka, że właściwie nie zrobiło się nic. Może to i racja, ale startuję do nowej sprawy, do spektaklu, którego nie miałem w planie. Niby temat mój, taki od serca, ale to właśnie nie jest ułatwieniem. Wręcz odwrotnie, chciałbym go wypieścić, doszlifować, a z drugiej strony nie popaść w cukierkowatość. Ma być nieco liryki nawet do płaczu włącznie, ale łzy powinny się pokazać także po salwach śmiechu.
Dlatego szczypię temat z różnych stron, nie przejmuję się brakiem spektakularnych postępów, bo wiem, że proces ewolucyjny jest nieunikniony. Na tym etapie rozmyślań i szkicowania jestem na dobrej drodze do pointy.

Więcej